BORSTAD BE­TJÄNT

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Un­der vå­rens upp­la­ga av Sa­lo­ne del Mo­bi­le i Mi­la­no lan­se­ra­de ita­li­ens­ka stil­jät­ten Zeg­na sitt se­nas­te pro­jekt, herr­be­tjän­ten Va­let. Ba­kom de­sig­nen står An­to­nio Cit­te­rio som häm­tat en stor del av sin in­spi­ra­tion från mär­kets grun­da­re Er­me­ne­gil­do Zeg­nas för­kär­lek för den­na mö­bel. Borstat alu­mi­ni­um i brons­färg kom­bi­ne­ras med en spe­ci­al­ut­veck­lad gal­ge i na­tur­fär­gat lä­der för att ge ko­sty­men bäs­ta tänk­ba­ra vi­la ef­ter en dag på job­bet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.