Lau­rens ­arv­ta­ga­re

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Ova­dia & Sons be­ja­kar ame­ri­kanskt hant­verk. De Broo­klyn-ba­se­ra­de tvil­ling­brö­der­na Shi­mon och Ari­el Ova­dia har på ba­ra två år byggt sitt om­ta­la­de mär­ke där klas­sisk ame­ri­kansk sportswear mö­ter väl­skräd­da­de ko­sty­mer. Ma­jo­ri­te­ten av plag­gen pro­du­ce­ras lo­kalt i Broo­klyn med stort fo­kus på de­tal­jer och pass­form sna­ra­re än ban­bry­tan­de de­sign. Ny­li­gen lan­se­ra­des Ova­dia & Sons sam­ar­be­te med ame­ri­kans­ka prep­py-in­sti­tu­tio­nen J.Press. Kol­lek­tio­nen som bär nam­net J.Press York Stre­et fo­ku­se­rar på en mer sport­be­to­nad look och det pra­tas re­dan nu om tvil­ling­brö­der­na som det nya Ralph Lau­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.