Nk hyl­lar man­lig få­fänga.

Plaza Uomo - - JOURNAL -

NK Man­lig De­på har fått ett nytt ut­se­en­de och er­bju­der nu ett än­nu bre­da­re sor­ti­ment av det bäs­ta in­om doft, hud­vård och un­der­klä­der. Själv­klart fort­sät­ter vi att bju­da på go­da råd och hud­vårds­kon­sul­ta­tio­ner. Väl­kom­men att upp­le­va nya NK Man­lig De­på på Ga­tu­plan.

nk Man­lig de­på är en­sam­ma om att er­bju­da Spanx un­der­klä­der och t-shirts, doftnyheter från ex­klu­si­va Boss Col­lec­tion, Z Zeg­na och ita­li­ens­ka Acqua di Par­ma. Här finns även hud­vård från ame­ri­kans­ka Ki­ehl's, Ma­lin + Goetz och Jack Black samt ett stort ut­bud av rak­pro­duk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.