S hop p i ng p å s t r i n d b e rgs t i d

Plaza Uomo - - HISTORIA -

Jo­seph Le­ja, Stock­holms förs­ta ­va­ru­hus: Här köp­te Strind­berg även ”con­do­mer i gut­ta­per­cho, ex­tra sto­ra”.

KM Lund­bergs va­ru­hus: ­Fran­skin­spi­re­rat va­ru­hus vid Stu­re­plan, grun­da­des 1898. Nor­dis­ka Kompaniet: Grun­da­des 1902 ef­ter en sam­man­slag­ning av ­ovanstå­en­de fö­re­tag. A.W. Bau­er & Co: Först­klas­sigt ­herr­skräd­de­ri som ­grun­da­des 1863.

Ströms Her­re­ki­pe­ring: Star­ta­de 1906 och ex­i­ste­rar fort­fa­ran­de.

F

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.