A ugu s t s ­ga r d e rob

Plaza Uomo - - HISTORIA -

Bon­jour: Som af­ton­plagg, men tro­li­gen ock­så

för ­all­round­bruk. Över­rock: Med mar­ke­rad mid­ja och päls­kra­ge. Krim­mer­mös­sa: Vin­ter­mös­sa i per­si­an ut­an brät­te.

Skjor­ta: Vit med lö­sa ­man­schet­ter och lös kra­ge. Rökrock: Knä­lång rock med sjal­kra­ge för hem­mabruk. Cy­lin­der­hatt: För att hål­la

­tan­kar­na på plats. Ga­lo­scher: Pryd­ligt märk­ta A.S på skaf­tens in­si­da. Lin­ne­ko­stym: För skär­gårds­be­sök och träd­gårds­ar­be­te.

Kra­vatt: El­ler möj­li­gen plastrong, men tro­li­gen in­te slips.

Frack? Kanske in­te, Strind­berg tycks säl­lan ha upp­trätt

i den­na mun­de­ring.

Sista pro­me­na­den. Drott­ning­ga­tan, 9 april 1912.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.