I vy just nu

Plaza Uomo - - STIL -

Ut­ställ­ning: Ivy Sty­le vi­sas på Fa­shion In­sti­tu­te of Te­ch­no­lo­gy i New York fram till 5 ja­nu­a­ri. Om du är i stan, mis­sa in­te sym­po­si­et 8–9 no­vem­ber där mo­deska­pa­ren och Gant-de­sig­nern Mi­chael Basti­an, bland and­ra, pra­tar om sin version av prep­py.

Bok: True Prep: It’s a Who­le New Old World. Härom året släpp­te Li­sa ­Birn­bach en upp­föl­ja­re till sin The ­Of­fi­ci­al Prep­py Hand­book, prep­py­bi­beln som låg et­ta i 38 vec­kor på New York

Ti­mes bäst­säl­jar­lis­ta 1980. Film: Den sto­re Gats­by. Näs­ta år står pre­miä­ren för den se­nas­te fil­ma­ti­se­ring­en av Fitz­ge­ralds sto­ra ro­man. I hu­vud­rol­ler­na: Le­o­nar­do DiCaprio och de sti­li­ga waspp­lag­gen (se ord­för­kla­ring på näs­ta si­da).

Blogg: Ivy-sty­le.com. Blog­gen som gav Pa­tri­cia Me­ars idén till ut­ställ­ning­en på FIT Mu­se­um. Tilli­ka den mesta re­fe­rens

punk­ten för Ivy-äls­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.