BROGUEBÄRARE Her­ti­gen av Wa­les

Plaza Uomo - - MANUAL -

Prins Ed­ward VIII ställ­de till med ra­bal­der när han 1936 ab­di­ke­ra­de för att gif­ta sig med ame­ri­kans­ka so­ci­e­tets­da­men Wal­lis Simp­son. Som sti­li­kon var han mind­re ifrå­ga­satt. På fri­ti­den bar han skräd­dar­syd­da glen­check­ru­ti­ga ko­sty­mer, till ga­lapre­miä­rer­na mid­natts­blå smo­king­ka­va­jer. Prin­sen stod för ett nytt sti­li­de­al som bröt mot gam­la mos­si­ga kläd­ko­der. In­te minst var han en nyc­kel­per­son i po­pu­la­ri­se­ran­det av bro­gue-skon som prin­sen gär­na bar på gol­frun­dan el­ler i det se­na­re hem­met Vil­la

Wind­s­or i Neuil­ly-sur-Se­i­ne, Pa­ris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.