Bro­gue or glo­ry

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ame­ri­kansk-brit­tis­ka Bar­ker Black har ta­git fas­ta på bro­gue-mönst­ret som stil­de­talj. Med in­spi­ra­tion från The 17th Lan­cers, ett an­rikt ka­val­le­ri un­der den ti­di­ga­re brit­tis­ka drott­ning­ens liv­gar­de, ska­par Bar­ker Black lek­ful­la möns­ter där re­ge­men­tets väl­kän­da mot­to ”De­ath or Glo­ry” är ut­gångs­punk­ten. Di­vi­sio­nen kom smått för­akt­fullt att kal­las Bing­ham Dan­di­es ef­ter att Lord Bing­ham i bör­jan av 1800ta­let köp­te sin rank som be­fäl och in­ve­ste­ra­de i nya ele­gan­ta uni­for­mer åt al­la si­na sol­da­ter. I dag le­ver Lord Bing­hams få­fänga vi­da­re i ett par bro­gues.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.