K A V A JMA N N E N Mat­teo Mar­zot­to

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ita­li­ensk fö­re­tags­le­da­re och mo­de­ent­re­pre­nör med fa­mil­je­band till tyg­jät­ten Mar­zot­to Group. Mat­teo Mar­zot­to har blåst liv i mo­de­hu­set Va­len­ti­no och nu se­nast Pa­ris­ba­se­ra­de Vion­net. Per­son­li­gen klär han sig i ko­sty­mer syd­da av sin skräd­da­re i Bo­log­na, of­ta i dub­bel­knäppt ut­fö­ran­de. Den na­tur­li­ga sil­hu­et­ten med de ka­rak­tä­ris­tiskt mju­ka ax­lar­na ger pon­dus, och sam­ti­digt ett av­spänt ut­tryck – äk­ta nor­di­ta­li­ensk af­färs­stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.