SLIPSKNYTARE Prins Char­les

Plaza Uomo - - MANUAL -

Brit­tis­ka kung­a­hu­sets stiff up­per lip Prins Char­les är in­te ba­ra känd för att spy gal­la över mo­dern ar­ki­tek­tur. All­tid klädd i väl­sit­tan­de dub­bel­knäppt ko­stym, per­fekt aris­to­krat­fris­sa och in­te minst en hårt åt­dra­gen slips­knut ax­lar Prin­sen av Wa­les ti­telns stil­mäs­si­ga arv med bravur. Lägg sär­skilt mär­ke till prin­sens käns­la för att mat­cha slip­sen med näs­du­ken

och skjor­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.