SLIPSTIPS Lal­le John­son

Plaza Uomo - - MANUAL -

STY­LIST/DESIGNKONSULT

Hur kny­ter man en slips? Det finns ba­ra ett sätt, en en­kel four in hand-knut. I dag finns så många tjoc­ka slip­sar i om­lopp där al­ter­na­ti­va knu­tar som half wind­s­or och wind­s­or blir all­de­les för bre­da. Med en väl­digt tunn slips är ett bra tips att i stäl­let gö­ra en dub­bel four in hand som fyl­ler

ut knu­ten li­te ex­tra.

Vil­ket är det störs­ta

fe­let män gör? Yt­terst få män vet hur man fak­tiskt bär en slips. Först och främst drar de in­te åt slip­sen or­dent­ligt, vil­ket gör att slip­sen blir platt. En kva­li­tets­slips ska ha ett ele­gant fall med en ele­gant grop un­der knu­ten. Mitt tips är att sat­sa på en bätt­re slips. Den ger ett helt an­nat

liv än das­si­ga po­ly­es­ter­slip­sar.

Vem är ti­der­nas främs­ta slips­bä­ra­re? Dött lopp mel­lan prins Char­les och Gi­an­ni Ag­nel­li. Prins Char­les

an­vän­der vis­ser­li­gen en half wind­s­or-knut, men han drar åt slip­sen tight vil­ket ger en nätt och ele­gant knut. Ag­nel­li vi­sa­de verk­li­gen att slip­sen in­te ba­ra är en frå­ga om att kny­ta ut­an hur man fak­tiskt bär slip­sen. Ag­nel­li ha­de en för­kär­lek för li­te tjoc­ka­re kash­mirslip­sar och ha­de all­tid ett snyggt fall där slip­sar­na kom ut

från kra­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.