3 EL­LER 7 FOLD?

Plaza Uomo - - MANUAL -

Slip­sens tjock­lek be­ror i hög ut­sträck­ning på själ­va ma­te­ri­a­let, men även vil­ken vik­tek­nik som an­vänts. Stan­dardslip­sen är en så kal­lad 3-fold där slip­sen vikts och pressats tre gång­er för att se­dan för­ses med ett mel­lan­lägg som ger en ba­lan­se­rad form. 7-fold in­ne­bär att slip­sen viks yt­ter­li­ga­re fy­ra gång­er, vil­ket ger en tjoc­ka­re slips ut­an be­hov av mel­lan­lägg. Tek­ni­ken krä­ver myc­ket si­den och fö­re­kom­mer of­ta in­om den ita­li­ens­ka, mer ex­tra­va­gan­ta slip­stra­di­tio­nen.

3-fold-slips från brit­tis­ka Dra­ke’s där slip­sens bå­da än­dar är syd­da helt öpp­na, även kal­lat un­tip­ped.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.