Ag­nel­lis käns­la för kra­gar

Plaza Uomo - - MANUAL -

But­ton down-skjor­tan ska­pa­des för häst­po­lo­spe­la­re. Krag­snib­bar­na för­sågs med knapp­hål som fäs­tes med knap­par i brös­tet för att hind­ra dem från att fladd­ra iväg un­der mat­chen. En pas­sio­ne­rad but­ton down-bä­ra­re var den nu­me­ra av­lid­ne Fi­at-bos­sen och sti­li­ko­nen Gi­an­ni Ag­nel­li. Un­der si­na re­sor till New York köp­te han but­ton down-skjor­tor från Brooks Brot­hers, strun­ta­de i funk­tio­nen och knäpp­te i stäl­let upp krag­knap­par­na för att sät­ta li­te ita­li­ensk flärd på sti­len. Den no­to­ris­ka play­boy­en bar sin but­ton down-kra­ge upp­knäppt. Fe­no­me­net le­ver vi­da­re ge­nom nu­ti­da ita­li­ens­ka dan­di­es som Fer­ra­ri­ord­fö­ran­den Luca di Mon­te­ze­mo­lo och tyg­kung­en Lu­ci­a­no Bar­be­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.