HANS ALL­DE

Plaza Uomo - - MANUAL -

Gäng­et på Hans All­de kan sitt herr­mo­de. Här finns tre vå­ning­ar med hög­tids­plagg, kva­li­tets­ko­sty­mer, ett förs­ta klas­sens skrädderi samt ett hand­ploc­kat ut­bud av skor och ac­ces­so­a­rer. För den som in­te kan hit­ta rätt stor­lek er­bju­der Hans All­de mått­sytt-tjäns­ter från någ­ra av de främs­ta skjort- och ko­stym­till­ver­kar­na. Fa­mil­je­bu­ti­ken drivs i prosig, varm an­da av and­ra ge­ne­ra­tio­nen All­de. Bir­ger Jarls­ga­tan 58, Stock­holm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.