A . W. B A U E R & CO

Plaza Uomo - - MANUAL -

Att skräd­dar­sy en ko­stym krä­ver in­te en re­sa till Sa­vi­le Row. På A.W. Bau­er & Co sys se­dan 150 år till­ba­ka någ­ra av värl­dens främs­ta ko­sty­mer. Ett plagg från Sve­ri­ges i dag en­da herr­skräd­de­ri krä­ver minst tre av­prov­ning­ar där var­je li­ten del till­skärs, sys och pressas ef­ter kun­dens mått. Allt sker i den lil­la atel­jén på Brunns­ga­tan i Stock­holm. Au­gust Strind­berg var kund på sin tid. Nu­me­ra frek­ven­te­ras bu­ti­ken av nu­ti­da dan­di­es, som till ex­em­pel By­re­do­grun­da­ren Ben Gor­ham. Brunns­ga­tan 4, Stock­holm

Fre­de­rik An­der­sen, sko­lad hos an­ri­ka Sa­vi­le Row-skräd­da­ren Hen­ry Poo­le & Co, dri­ver fir­man vi­da­re till­sam­mans med Mar­tin Ekolin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.