HERR JUDIT

Plaza Uomo - - MANUAL -

Länge in­ne­bar se­cond hands­hop­ping feb­rilt le­tan­de i hö­gar av gam­la tra­sor. När Ne­a­pel-föd­de Christi­an Qu­ag­lia öpp­na­de Herr Judit på Horns­ga­tan i Stock­holm för­änd­ra­des den upp­le­vel­sen markant. Idén att pre­sen­te­ra se­lek­tivt val­da vin­ta­ge­plagg i väl­sty­lad mil­jö har vi­sat sig så fram­gångs­rik att Herr Judit nu har tre eg­na bu­ti­ker. Den se­nas­te i ra­den, på Si­byl­le­ga­tan, ploc­kar fram herr­gar­de­ro­bens all­ra mest väl­kläd­da de­lar. Si­byl­le­ga­tan 29, Stock­holm

Fa­bi­an Moss­berg, Herr Ju­dits bu­tiks­chef på Si­byl­le­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.