GA B U C C I

Plaza Uomo - - MANUAL -

Från pro­pert bu­si­nes­smo­de i Mi­la­no till Flo­rens spor­ti­ga ele­gans. All­tid först med det se­nas­te och bäs­ta från Ita­li­ens herr­mo­descen – Ga­buc­ci hand­lar om sy­deu­ro­pe­isk stil. Bu­ti­ken mitt emot Dra­ma­ten rym­mer na­po­li­tansk skräd­de­ritra­di­tion, samt mo­dern de­kon­stru­e­rad kon­fek­tion från mär­ken som Isa­ia och Ce­sa­re At­toli­ni. Ing­mar Bergmans ga­ta 2, Stock­holm

Bob Ta­va­ko­li och Måns Nel­son, Ga­buc­ci.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.