Cor n e l i a n i

Plaza Uomo - - INTERVJU -

Cor­ne­li­a­ni Hu­vud­lin­jen, med de mest ex­klu­si­va plag­gen –­ba­se­ra­de på raf­fi­ne­ra­de ty­ger och ­gra­cil pass­form.

Cor­ne­li­a­ni CC Col­lec­tion En yng­re och slan­ka­re va­ri­ant, med plagg som de­sig­nats för ­mind­re for­mel­la si­tu­a­tio­ner.

Trend Cor­ne­li­a­ni Den mest mo­de­in­rik­ta­de ­lin­jen,

som även har ett läg­re pris. ­Byg­ger på re­se­arch från mär­kets

ex­pe­ri­ment­verk­stad.

Ikon­plag­get: Iden­ti­ty Jac­ket En ele­gant, spor­tig ka­vaj med

­lös­tag­bart bröst­styc­ke som gör plag­get an­pass­nings­bart.

­Mo­di­fie­ras var­je sä­song.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.