den ame­ri­kanska sti­len

Plaza Uomo - - STIL - Samt­li­ga bil­der ut­om den av kra­gen från ut­ställ­ning­en Ivy sty­le. vi­sas på Fa­shion In­sti­tu­te of Te­ch­no­lo­gy, New York, til 5 ja­nu­a­ri 2013.

Ox­ford­skjor­ta med but­ton­down-kra­ge. Ur­sym­bo­len för den av­slapp­na­de, men väl­kläd­da look som upp­stod på 1900-ta­lets ame­ri­kans­ka ­uni­ver­si­tet. Star­ka fär­ger. Prep­py ­krä­ver färg­käns­la. Oav­sett om det gäl­ler ­madras­ru­ti­ga byx­or el­ler pa­stell­fär­ga­de ­pikétrö­jor. Slips el­ler flu­ga. Det evi­ga va­let. Ostruk­tu­re­rad ka­vaj och hög mid­ja. Den in­bit­ne Trads-en­tu­si­as­ten ­häm­tar in­spi­ra­tion från ef­ter­krigs­ti­den. Då ha­de in­te den in­syd­da, ita­li­ens­ka ka­va­jen fått fot­fäs­te och byx­or­na ­knäpp­tes ­fort­fa­ran­de i mid­jan. Loa­fers och moc­ka­si­ner. Mju­ka och skö­na skor som pas­sar li­ka bra på Wall Stre­et som på se­gel­bå­ten. Ma­rint. Se­er­suc­ker-ka­va­jer, klubb­la­zer, seg­lar­s­kor. Ste­get mel­lan ma­rint mo­de och so­fisti­ke­rad prep­py är ald­rig långt. Chi­nos och shorts. Men ock­så ett par klas­sis­ka, blå jeans. Det hand­lar om hur plag­gen kom­bi­ne­ras för att få en av­spänd, men pro­per käns­la. Em­blem. Hell­re bro­de­ra­de em­blem än ­log­gor på hals­du­kar, skjor­tor och ka­va­jer. Mär­ken. Brooks Brot­hers, Duf­fer of St ­Ge­or­ge, J Press, Gant, Po­lo Ralph ­Lau­ren.

Madras­ru­tig ­ka­vaj, ­ti­digt sjut­ti­o­tal. Gå­va från Glenn For­bes till FIT ­mu­se­um. Star­ka fär­ger

em­blem Oran­ge bla­zer med ­em­blem från ­Prin­ce­tons ­uni­ver­si­tet 1919.

Ma­rin­blå bla­zer med guld­knapp från J.Press 1970. Ur Muf­fy Aldrichs sam­ling.

flu­ga

but­ton­down­kra­ge

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.