skräd­dar­nas hi­e­rar­ki

Plaza Uomo - - HISTORIA -

En­ligt Fre­de­rik An­der­sen på skrädderi A.W.Bau­er såg ­hi­e­rar­kin på skräd­de­ri­er­na ut en­ligt föl­jan­de: 1. Uni­forms­skräd­da­re 2. Svartskräd­da­re, som syd­de hög­tids­klä­der 3. Över­rocks­skräd­da­re 4. Ka­vajskräd­da­re 5. Byx­skräd­da­re 6. Väst­skräd­da­re,

of­ta kvin­nor 7. Änd­rings­skräd­da­re, som in­te ha­de egen

plats i ­skräd­de­ri­et

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.