HOW ALI­VE ARE YOU?

Plaza Uomo - - INNEHÅLL -

Ja­gu­ar XK Con­ver­tib­le, från 974.000 kr. Fri ser­vice de 2 förs­ta ser­vice­till­fäl­le­na. Ga­ran­ti­er: 3 års fa­briks­ga­ran­ti (obe­gr. mil­tal), 3 års vagnska­de­ga­ran­ti, 6 års rost­skydds­ga­ran­ti, 3 års lack­ga­ran­ti (obe­grän­sat mil­tal) samt 3 års as­si­stans­för­säk­ring in­om Eu­ro­pa. Mil­jö­klass EU5, CO2 264 g/km, Bräns­le­för­br. bl. körn. 11,2 l/ 100 km. Med re­ser­va­tion för pris- och fak­ta­för­änd­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.