5 LEK­TIO­NER I SKOVÅRD

Plaza Uomo - - MANUAL -

Träskoblock

An­vänd all­tid träskoblock när skor­na vi­lar. Bloc­ken bi­be­hål­ler skor­nas form och mi­ni­me­rar fu­la gång

veck sam­ti­digt som de ab­sor­be­rar fukt från skons

in­si­da.

Va­ri­a­tion

Va­ri­e­ra dig – an­vänd ald­rig sam­ma par skor två da­gar i rad. Med rätt skor för rätt till­fäl­le kan sko­gar­de­ro­ben

hål­la en livs­tid.

Smörj

Smörj re­gel­bun­det med fär­gad sko­kräm. Det­ta ger läd­ret skydd och glans samt täc­ker even­tu­el­la re­por. Ef­ter att ha ap­pli­ce­rat krä­men, låt skor­na vi­la en tim­ma och bors­ta se­dan upp läd­ret med en

mjuk sko­bors­te.

Bors­ta

Moc­kas­kor borstas enklast av med en moc­ka­bors­te med hårt mäs­sing

borst. An­vänd gär­na im­preg­ne­rings­spray för att ge skor­na ett ex­tra skydd

mot regn och snöslask.

Ga­lo­scher

Ga­lo­scher är skor­nas bäs­ta vän un­der höst- och vin­ter­halv­å­ret. Tram­pa runt i snöslask och kom till kon­to­ret

med helt tor­ra skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.