Det ­stil­säk­ra New york

Den sti­li­gas­te vägen till ba­rer, bu­ti­ker och but­lers.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL - AV MI­CHA VAN DINT­HER

BÄS­TA KOLHYDRATRUSHEN

Locan­da Ver­de

I New York är de he­tas­te kro­gar­na allt som of­tast dags­slän­dor, men en krog som fort­fa­ran­de top­par lis­tan över sta­dens po­pu­lä­ra re­stau­rang­er är treå­ri­ga Locan­da Ver­de i Tri­BeCa. Re­stau­rang­en lig­ger i det Ro­bert De Ni­ro-äg­da ho­tel­let The Gre­enwich Ho­tel, men dess rik­ti­ga stjär­na är koc­ken Andrew Car­mel­li­ni som sve­per ihop ra­vi­o­li fylld med ro­bi­o­la­ost, kött­bulls­bur­ga­re på spett, risot­to dol­ce och and­ra kol­hyd­rats­stin­na ita­li­ens­ka com­fort food-klassiker. Hög (läs: ljud­lig) stäm­ning med många ita­li­enskät­ta­de New York-bor. 377 Gre­enwich Stre­et +1-212-925 37 97 www.locanda­ver­denyc.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.