Nick Woos­ters ba­ra ben

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Var­je solklar stil­re­gel läm­nar det öp­pet att gö­ra pre­cis tvärtom. Som att ha shorts i stan. Vis­ser­li­gen krävs det lil­la ex­tra av den som vill gå emot nor­mer­na, kanske krävs det att man är Nick Woos­ter – man­nen som kal­lats ”det ame­ri­kans­ka ga­tu­mo­dets al­fa­han­ne” av ma­ga­si­net GQ och som snäppt upp her­rav­del­ning­ar­na på New York-va­ru­hus som Berg­dorf Good­man och Nei­man Mar­cus och nu ar­be­tar på JC Pen­ney.

Trots att al­la vet att shorts i stan är helt fel så var det pre­cis så han dök upp un­der Mi­la­nos mo­de­vec­ka – och fick det att se bå­de väl­klätt och lätt­samt ut. Nick kan för­stås sin mo­de­histo­ria och lu­tar sig mot de reg­ler som sat­tes upp på ön Bermu­da när de o‰ent­li­ga för­valt­ning­ar­na lät ta fram en knappt knä­lång kort­byxa; till­sam­mans med skjor­ta, slips och ka­vaj blev short­sen en del i en o‹ci­ellt god­känd a‰ärsko­stym.

På en punkt går dock Nick emot Bermu­da­reg­ler­na: han har in­te knä­höga strum­por i si­na doub­le monkstrap-skor. Men som vi kon­sta­te­ra­de ti­di­ga­re kan rätt per­son gö­ra li­te som han vill med la­gar och för­ord­ning­ar. Och med strum­por på ha­de ju Nick in­te fått vi­sa sin re­gel­vid­ri­ga vad­ta­tu­e­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.