STEN­STRÖMS TAR SIG I KRA­GEN

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Den Helsing­borgs­ba­se­ra­de hov­le­ve­ran­tö­rens ar­be­te med ty­ger, de­talj­ar­be­te och en bredd­ning ner­åt mot den yng­re kund­grup­pen tack­lar de ska­ki­ga ti­der­na i rik­tig med­vind. Sä­song­ens ny­lan­se­ring, schil­ler­kra­gen, häm­tas i ar­kiv från 1800­ta­let, skärs i ett en­da styc­ke och dess slan­ka spre­ad er­bju­der ef­ter­strä­vans­värd, av­ska­lad ele­gans. Säljs för 1 200 kro­nor i fle­ra oli­ka fär­ger på bland an­nat Sten­ströms av­del­ning hos ny­re­no­ve­ra­de NK Her­re­ki­pe­ring i Stock­holm, samt ett ur­val av åter­för­säl­ja­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.