Per­sol i ny tapp­ning

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Ita­li­ens­ka sol­glas­ö­gon­hu­set Per­sol för­ser värl­dens stil­med­vet­na med sol­glas i den hög­re sko­lan. Spe­ci­al­lin­jen Re­flex Edi­tion, in­spi­re­rad av ana­lo­ga ka­me­ror, pre­sen­te­rar två sol­glas och en of­tal­misk båge i ny de­sign. De­talj­ar­be­tet och hel­hets­in­tryc­ket har en tyd­lig kva­li­tets­käns­la lång­t­i­från mark­na­dens al­la mind­re no­gräk­na­de dus­sin­mo­del­ler. Den fi­na fo­to­kam­pan­jen som kom­mu­ni­ce­rar ny­sats­ning­en kom­mer med vårt eget världs­namn, svens­ka Ju­lia Het­ta, som av­sän­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.