DRA­MA­TIS­KA KO­STY­MER

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Just nu rul­lar Har­vey Spec­ter och hans ad­vo­kat­kol­le­gor för fullt i sä­song två av ut­märk­ta Suits på SVT. Hel­hets­in­tryc­ket blir knap­past säm­re av se­ri­ens val av ko­stym­le­ve­ran­tör, Tom Ford. Ef­ter nyc­kel­rol­ler un­der många år på Guc­ci och Yves Saint Lau­rent lö­per ame­ri­ka­nen he­la li­nan ut i det eg­na va­ru­mär­ket. Tit­ta sär­skilt ef­ter de ka­rak­tä­ris­tiskt väl till­tag­na sla­gen, den upp­bygg­da ka­va­jax­eln och en mo­dern tolk­ning av ko­stym­väs­ten för ett styc­ke un­der­vis­ning i mo­dern mo­de­histo­ria. Vår­kol­lek­tio­nen åter­fin­ner du på Nat­halie Schu­ter­man på Bir­ger Jarls­ga­tan i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.