Ra­ban­ne vs. Gaul­ti­er

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Herr­dof­ten och guld­tac­kan Paco Ra­ban­ne One Mil­li­on, et­ta bland ame­ri­kans­ka män, stäl­ler sig en gar­de mot vår kon­ti­nents bäst­säl­jan­de tor­so: Je­an Paul Gaul­ti­er Le Ma­le. Med varsin om­lan­se­ring i mars, är de bå­da herr­dof­ter­na åter i du­ell om världs­ti­teln. Me­dan Ra­ban­ne sat­sar på en stor ny­pa spansk kryd­da och blan­dar ner kar­de­mum­ma, svart­pep­par, saran, mus­kot­nöt och kum­min i sin guld­tac­ka med nya nam­net One Mil­li­on In­ten­se, väl­jer Gaul­ti­er stra­te­giskt att gö­ra tvärtom. Han to­nar ner tor­sons ori­en­ta­lis­ka no­ter och ad­de­rar en frisk cock­tail av myn­ta, malört och la­ven­del och ut­näm­ner dof­ten till Le Beau Ma­le, ”den vackre man­nen”. Vil­ken som blir le beau par­fum åter­står att se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.