Sam­la­de ur­verk

Plaza Uomo - - JOURNAL - EM

Den mäs­ter­li­ga klock­kre­a­tö­ren Ge­or­ge Da­ni­els (1926–2011) är en av vår tids vik­ti­gas­te ur­ma­ka­re. Den­na ho­ro­lo­gis­ka konst­när ha­de en orubb­lig tro på sin kanske mest be­ty­del­se­ful­la upp­fin­ning: det co-ax­i­a­la ur­ver­ket, som av­vi­sa­des i när­ma­re tju­go år in­nan det ad­op­te­ra­des av schwei­zis­ka Ome­ga. Da­ni­els en­vis­het finns il­lu­stre­rad på näs­tan var­je si­da i boken Ge­or­ge Da­ni­els: A Mas­ter Watch­ma­ker & His Art, till­sam­mans med fo­to­gra­fi­er och skis­ser på de sam­man­lagt tju­go­fem kloc­kor som han kom att fär­dig­stäl­la un­der sin livs­tid.

Ge­or­ge Da­ni­els

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.