NYGAMMAL

Plaza Uomo - - JOURNAL - OE

Den två­fär­ga­de Specta­tor-skon gör come­back. Mo­del­len ska­pa­des för cric­ket­spe­la­re på 1800-ta­let, men slog ige­nom i 1920-ta­lets jazz­scen. Ori­gi­nal­mo­del­len var i ljus moc­ka el­ler kan­vas med tå och häl i kon­tras­te­ran­de lä­der. I dag är den dock nå­got sob­ra­re i sin fram­to­ning. Här från Ed­ward Green.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.