ge­la­sio ­gae­ta­ni

Plaza Uomo - - PORTRÅTT -

Namn: Con­te Don Ge­la­sio Gae­ta­ni Lo­va­tel­li d’Ara­go­na

Född: 1954 i Rom. Fa­milj: Olyck­ligt för­äls­kad i gre­vin­nan Oli­va Sal­vi­a­ti. Bar­nen La­po (32 år), Iaco­bel­la (30 år), Cristo­fo­ro (29 år)

och den först­nämn­des fy­ra barn. Bor: Lä­gen­het i Rom, hus i Tosca­na, samt kän­ner sig hem­ma i vin­hu­vud­­

stä­der­na ­Lon­don och New York. Just nu: Världs­känd vin­kon­su­lent och ­grun­da­re av vi­nin­ku­ba­torn Ex Vi­nis. Just nu ute ef­ter att kö­pa fler vin­od­ling­ar i ­Mon­tal­ci­no, samt ett hus på Si­ci­li­en.

”Den vi­ta dub­bel­knäpp­ta jac­kan kom­mer från det toskans­ka mär­ket Ca­pal­bio, som till­ver­kat klä­der för ita­li­ens­ka gent­le­män ­se­dan 1940-ta­let. Byx­or­na är ljust bru­na och kom­mer från den där gång­en då jag hand­la­de klä­der på Brooks Brot­hers i New York.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.