Tom­my h i l f ige r

Plaza Uomo - - INTERVJU -

Ål­der: 61 år Gör: Mo­de­de­sig­ner, konst­sam­la­re Bak­grund: Star­ta­de bu­ti­ken The Pe­op­le’s Pla­ce i New York när han var 18 år som sål­de vin­tage­klä­der och ski­vor. Ef­ter att bu­ti­ken gått i ­kon­kurs grun­da­de han Tom­my Hil­fi­ger 1984. Ak­tu­ell: Med kol­lek­tio­nen Surf Shack, där han an­vänt sig av möns­ter ska­pa­de av konst­nä­rer. Fa­vo­rit­bu­tik i New York: ”Com­mu­ni­ty 54 som säl­jer vin­tage Hil­fi­ger, Ralph Lau­ren och Ni­ke.”

www.com­mu­ni­ty54.com Fa­vo­ri­tre­stau­rang i New York: ”Min se­nas­te

fa­vo­rit är Pea­sant”. www.pea­sant­nyc.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.