S T I L I KON E N An­dy War­hol

Plaza Uomo - - MANUAL -

Man kan få för sig att An­dy War­hol all­tid ha­de kna­si­ga och spej­sa­de bå­gar, så­da­na bil­der bru­kar i al­la fall pop­pa upp då och då. Men fak­tum är att konst­nä­ren var rätt mo­dest

i sin glas­ö­gon­stil och gick runt på mer klas­sis­ka mo­del­ler ut­an kons­tig­he­ter. Som här, från en film­in­spel­ning

i The Facto­ry i New York, 1968.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.