TRUNK

Plaza Uomo - - MANUAL -

I en stad där sto­ra va­ru­hus och mo­de­hu­sens flagg­skepps­bu­ti­ker do­mi­ne­rar shop­ping­ut­bu­det stic­ker Trunk Clot­hi­ers ut. Svens­ka grun­da­ren Mats Kling­berg har med fingertoppskänsla hand­ploc­kat det bäs­ta från så­väl mo­dern ita­li­ensk kon­fek­tion och ja­panskt hant­verk som tys­ka un­der­klä­der och ame­ri­kansk sko­kul­tur. Själ­va bu­ti­ken i stil­ful­la Ma­ry­le­bo­ne är my­sigt hem­trev­lig med öp­pen spis och vac­ker fisk­benspar­kett. I kom­bi­na­tion med det uni­ka ut­bu­det av va­ru­mär­ken har den­na mo­der­na her­re­ki­pe­ra­re hyl­lats av mo­de­press värl­den över. Se­dan i hös­tas har Trunk även en webb­s­hop för kun­der som in­te har vä­gar­na för­bi Chil­tern Stre­et i Lon­don. 8 Chil­tern Stre­et, Lon­don

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.