THE AR­MOU­RY

Plaza Uomo - - MANUAL -

På knappt tre år har The Ar­mou­ry eta­ble­rat sig som en av värl­dens mest an­sed­da her­re­ki­pe­ra­re. Ef­ter att han fin­kam­mat så­väl Eu­ro­pa som Asi­en ef­ter världs­de­lar­nas främs­ta hant­ver­ka­re har bu­ti­ken ska­pat en unik mix av va­ru­mär­ken. Från Flo­rens och Ne­a­pels vas­sas­te skräd­da­re till hand­gjor­da glas­ö­gon­bå­gar från Ko­be och skor från Mal­lor­ca­ba­se­ra­de Car­mi­na. De tre grun­dar­na Mark, Et­han och Alan har med sin oklan­der­li­ga smak för per­fekt skur­na ko­sty­mer bli­vit världs­kän­da stil­sät­ta­re på Tum­blr-blog­gar. ” The Ar­mo­ry Sty­le” är in­te ba­ra nu­me­ra ett ve­der­ta­get be­grepp, ut­an bu­ti­ken har bli­vit så känd att grun­dar­na till­sam­mans med någ­ra av si­na le­ve­ran­tö­rer nu­me­ra re­ser runt värl­den för att klä hant­verks­suk­tan­de herr­mo­de­fan­tas­ter. 15 Qu­een’s Rd, Hong­kong

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.