Bäs­ta kött­bi­ten

Plaza Uomo - - FINAL -

Mi­net­ta Ta­vern Yt­ter­li­ga­re en upp­frä­schad McNal­ly-ska­pel­se är Mi­net­ta Ta­vern, som le­gat på sam­ma adress i Gre­enwich Vil­lage se­dan 1937. Kro­gen be­skrivs som ett mö­te mel­lan ett pa­ri­siskt bist­ro och klas­siskt New York ste­ak house, och har un­der årens lopp be­sökts av bland and­ra Er­nest He­ming­way, Dy­lan Tho­mas och Ezra Pound. Sat­sa allt (140 ame­ri­kans­ka dol­lar för två) på en häng­mö­rad Cô­te de Bo­euf, el­ler nöj dig med att rul­la till­ba­ka till ho­tel­let ef­ter en ­blodig Black La­bel Bur­ger. 113 MacDou­gal Stre­et +1-212-475 38 50 www.mi­net­tata­vern­ny.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.