” Jag tror på att man ska klä upp sig för sto­ryn!”

Plaza Uomo - - VISDOMSORD - Gay Ta­le­se, jour­na­list, för­fat­ta­re, sti­li­kon

Den ame­ri­kans­ke jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren Gay Ta­le­se lig­ger ba­kom någ­ra av värl­dens mest ­le­gen­da­ris­ka tid­nings­re­por­tage, ­in­klu­si­ve

por­trät­tet Frank Si­nat­ra has a Cold för Esqui­re 1966. De se­nas­te åren har hans ­sta­tus som sti­li­kon för­stärkts i en rad tid­nings­ar­tik­lar och blogg­in­lägg, där Ta­le­se po­se­rar i skräd­dar­syd­da Bri­o­ni­ko­sty­mer och Fe­do­ra­hat­tar. Bå­de hans in­tres­se för stil och histo­ri­er bör­ja­de som ung, när han lek­te i Broo­kly­na­tel­jén som till­hör­de hans far Jo­seph, en skräd­da­re som ­in­vand­rat från Ita­li­en. Här lär­de han sig att lyss­na på män­ni­skor, men ock­så vär­det av ett ­skräd­dat hant­verk. Än i dag, vid 80 års ål­der, hål­ler han fast vid sitt mot­to att man ska ”dress up for the sto­ry”. Pla­za Uo­mo ­lyf­ter på hat­ten. ­

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.