en in­blick i je­re­my irons gar­de­rob

Plaza Uomo - - INTERVJU -

1. Långroc­ken åk­te på när ­fil­men Ca­sa­no­va ha­de ­pre­miär i Lon­don, 2005. 2. Skinn­jac­ka sit­ter ­per­fekt när Je­re­my kör runt på sin mo­tor­cy­kel, en BMW RT 100, mel­lan tag­ning­ar­na. 3. Ver­nis­sage för Ge­or­gia O’Ke­ef­fes ut­ställ­ning Ab­strac­tion på Whit­ney Mu­se­um i New York, 2009. 4. Till­sam­mans med Ant­ho­ny Andrews gjor­de Je­re­my tv-se­ri­en En för­lo­rad värld från 1981 (byggd på Evelyn Waug­hs ro­man Bri­des­he­ad Re­vi­si­ted) till ti­der­nas stilin­spi­ra­tör.

2

1

3

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.