Pej­man Bi­roun Vand Fo­to­graf

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

Pej­man Bi­roun Vand är stock­holms­de­ser­tö­ren som flyt­ta­de till Pa­ris för tio år se­dan för att full­föl­ja sin dröm om att bli fo­to­graf – och han lyc­ka­des. Nu har han he­la värl­den fram­för sin lins, men pend­lar främst mel­lan mo­de­met­ro­po­ler­na Pa­ris, Mi­la­no och Stock­holm. Pla­za Uo­mo skic­ka­de ner ho­nom till den ita­li­ens­ka kust­lin­jen för att fo­ta vå­rens ko­sty­mer och ing­en mind­re än den sti­li­ga gre­ven Ge­la­sio Gae­ta­ni.

– Plåt­ning­en med Ge­la­sio Gae­ta­ni var ett rent nö­je. Jag fick lä­ra kän­na en per­son som med sin per­son­lig­het och charm in­spi­re­ra­de mig myc­ket trots vårt kor­ta mö­te. Nu ser jag fram emot att pro­va hans vi­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.