Jes­si­ca ­Erics­son AD

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

Pla­za­ve­te­ra­nen Jes­si­ca ­Erics­son har va­rit art director på bå­de Pla­za Ma­ga­zi­ne och Pla­za De­co. I dag ­äg­nar hon sin ener­gi åt Pla­za Uo­mo, samt and­ra form­pro­jekt. Si­na ­konst­när­li­ga fär­dig­he­ter för­vär­va­de hon upp på en konst­sko­la i ­Eng­land och när hon in­te gör tid­ning­ar dröm­mer hon om en egen atel­jé.

– Pla­za Uo­mo rik­tar sig till en mål­grupp jag in­te form­gi­vit för ti­di­ga­re, ­vil­ket är väl­digt ro­ligt. Jag har för­sökt ska­pa en form som pre­cis som in­ne­hål­let grun­dar sig i det klas­sis­ka hant­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.