So­fia Hall­ström-Petra­li­to Skribent

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

So­fia Hall­ström-Petra­li­to är han­dels­e­ko­no­men som skip­pa­de ­kon­sult­kar­riä­ren för ett liv som mo­de- och kul­tur­jour­na­list i Ita­li­en. För det här num­ret av Pla­za Uo­mo be­sök­te ­So­fia Rom. Där pra­ta­de hon länge med den ex­cent­ris­ka gre­ven Ge­la­sio Gae­ta­ni om kär­lek, vin och stil. När ­So­fia in­te in­ter­vju­ar ita­li­e­na­re, stic­kar hon. Just nu sys­sel­sät­ter hon ett gäng si­ci­li­ans­ka da­mer med att ta fram en höst­kol­lek­tion hand­stic­ka­de plagg till svens­ka SCHO Col­lec­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.