Olof Enc­kell Re­dak­tör

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

Olof Enc­kell är en herr­mo-deskri­bent med fä­bless för ita­li­ensk stil och få­fänga funk­tions­plagg. Ef­ter ett kor­ta­re up­pe­håll i Stock­holm bor han nu­me­ra i hemsta­den Gö­te­borg – en stad som en­ligt egen ut­sa­go kom­pen­se­rar bris­tan­de stil­kul­tur med fan­tas­tisk at­ti­tyd till li­vet. Olof har all­tid haft som mål att få fo­ta en ko­stym på en skan­di­na­visk trä­stol, vil­ket blev verk­lig­het på si­dan 31. Han har även be­sökt Bog­li­o­li, mäs­tar­na på ofod­ra­de sil­hu­et­ter, samt listat värl­dens främs­ta herr­mo­de­bu­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.