Bäs­ta svi­ten

Plaza Uomo - - FINAL -

The So­ho Grand Ho­tel Den 16:e vå­ning­en på So­ho Grand, ett av Man­hat­tans ­förs­ta ho­tell som till­skrevs ­epi­te­tet ”bou­ti­que”, är en­dast till­gäng­lig för de få som bär på den ­spe­ci­el­la nyc­keln. Den 65 kvadrat­me­ter sto­ra Grand Sui­te, in­redd av Wil­li­am So­fi­eld (som bland an­nat står ba­kom Tom Fords bu­ti­ker), har det mesta för en lång­helg på tu man hand – en king bed, ett ex­tra vo­lu­mi­nöst bad­kar, en egen bar och pa­no­ra­ma­vy­er över he­la sta­den. För den som chec­kar in en­sam kan upp­le­vel­sen de­las med hus­dju­ret – en guld­fisk. 310 West Bro­ad­way +1-212-965 30 00 www.so­ho­grand.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.