Bäs­ta but­lern

Plaza Uomo - - FINAL -

The St. Re­gis New York Att, om än för en kort stund, ha egen but­ler är en dröm som åt­minsto­ne vi när, men dessvär­re in­te kom­mer när­ma­re än i tvsof­fan fram­för Down­ton Ab­bey. Men på vack­ra och tra­di­ti­o­nel­la St. Re­gis, upp­fört 1904 av en av Ame­ri­kas ri­kas­te män John Jacob Astor IV (som någ­ra år se­na­re om­kom på Ti­ta­nic), blir dröm­men verk­lig­het. Ett helt team av smo­king­kläd­da but­lers, lett av överste­but­lern Barbara Ma­ly, väl­kom­nar och pas­sar ­dis­kret upp ef­ter be­hov. Two East 55th Stre­et vid 5th Avenue +1-212-225 11 36 www.stre­gi­s­newyork.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.