Bäs­ta klas­sis­ka ­b ar­häng­et

Plaza Uomo - - FINAL -

Be­mel­mans Bar För en barupp­le­vel­se i klas­sisk New York-an­da är Be­mel­mans Bar på ho­tel­let The Car­ly­le syn­ner­li­gen svårsla­get. Be­mel­mans, be­lä­get i Uptown, har gått över grän­sen från att va­ra dam­migt och gam­malt till att nu­me­ra ­kän­nas ult­rag­la­mou­röst. Och det bäs­ta av allt – man anar ­ald­rig vem man skå­lat med in­nan ­kväl­lens slut. The Car­ly­le, 35 E 76th Stre­et +1-212-744 16 00 www.ro­sewood­ho­tels.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.