Bäs­ta al­ter­na­ti­va one-stop-­sho­pen

Plaza Uomo - - FINAL -

C’H’C’M’ Be­sökt va­ru­hu­sen till le­da men än­då i be­hov av en bu­tik som sa­lu­för mer än ett va­ru­mär­ke? Mitt i nå­got av ett hip­s­ter­mec­ka lig­ger en adress som frek­ven­te­ras av sta­dens väl­kläd­da ­herrar. C’H’C’M’ är för­kort­ning­en av Clin­ton Hill Clas­sic Menswear och er­bju­der det bäs­ta från 25 hand­ploc­ka­de ­va­ru­mär­ken. Bu­ti­ken ut­sågs un­der 2012 till bäs­ta herr­bu­tik av New York Ma­ga­zi­ne. 2 Bond Stre­et +1-212-673 86 01 www.ch­cms­hop.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.