Bäs­ta Old Fa­shio­ned

Plaza Uomo - - FINAL -

Employe­es On­ly Bar­ten­dern Dus­han Za­ric har in­te mind­re än två Old Fashio­nedcock­tails på me­nyn. In­te för att han vill gö­ra sig märk­vär­dig. I stäl­let be­ror de två fö­re­koms­ter­na på att drin­ken rent ­hi­sto­riskt blan­dats till på två oli­ka vis – en nå­got yng­re va­ri­ant där ­fruk­ten kros­sas och rörs ihop med öv­ri­ga in­gre­di­en­ser och en nå­got äld­re va­ri­ant där drin­ken en­dast ­gar­ne­ras med li­me­och apel­sin­skal. Jäm­för själv. 510 Hud­son Stre­et +1-212-242 30 21 www.employe­e­son­lynyc.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.