Bäs­ta bak­smäl­le­lös­ning­en

Plaza Uomo - - FINAL -

The Mor­gan Library Pro­vat allt för att stäv­ja bak­smäl­lan? Be­sö­ka ett bib­li­o­tek! The Mor­gan är in­te vil­ket bib­li­o­tek som helst ut­an till­hör­de en gång i ti­den mag­na­ten John Pi­er­pont Mor­gan, som un­der sitt 75-åri­ga liv sam­la­de ihop en im­po­ne­ran­de lit­te­ra­tur­kol­lek­tion. The Mor­gan, som nu­me­ra är öp­pet för all­män­he­ten, ga­ran­te­rar en ve­der­kvic­kan­de för­mid­dag. 225 Ma­di­son Avenue www.the­m­or­gan.org

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.