HUR VI GJOR­DE LIS­TAN

Plaza Uomo - - MANUAL -

Hur lis­tar man värl­dens 100 främs­ta bu­ti­ker? Är det ens möj­ligt? Vi har frå­gat in­kö­pa­re, jour­na­lis­ter, de­sig­ners och va­na stil­re­se­nä­rer om de­ras främs­ta shop­pingupp­le­vel­ser. Ef­ter åt­skil­li­ga tim­mar spen­de­ra­de på Goog­le och ob­sky­ra stil­fo­rum kan vi stolt pre­sen­te­ra 100 herr­mo­de­bu­ti­ker som al­la hål­ler stil­fa­nan högt. Lis­tan pre­sen­te­ras ut­an nå­gon in­bör­des rank­ning och för att lis­tan ska va­ra en rätt­vis jäm­fö­rel­se har vi med någ­ra få un­dan­tag valt bort flagg­skepps­bu­ti­ker med ett en­da mär­ke i bu­ti­ken. Som du kanske märkt har vi även ute­slu­tit renod­la­de skräd­de­ri­er och vin­ta­ge­bu­ti­ker. Har du någ­ra syn­punk­ter på lis­tan är du varmt väl­kom­men att mai­la in­fo@pla­za­ma­ga­zi­ne.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.