0-100 PÅ ETT ÖGON­BLICK

HELT Nya RANGE RO­VER SPORT

Plaza Uomo - - INNEHÅLL -

Nya Range Ro­ver Sports ytt­re ser ele­gant ut i al­la mil­jö­er. In­si­dan är li­ka im­po­ne­ran­de. En­dast de all­ra fi­nas­te ma­te­ri­a­len har an­vänts. Kva­li­tén och fi­nishen an­das per­fek­tion.

landro­ver.se

Range Ro­ver Sport TDV6 3.0. Rek. ca pris från 599.000 kr. Ser­vice: De 2 förs­ta ser­vice­till­fäl­le­na är kost­nads­fria (2.400 mil/12 mån och 4.800 mil/24 mån), Ga­ran­ti­er: 3 års ny­bils­ga­ran­ti (max 100.000 km), 6 års rost­skydds­ga­ran­ti, 3 års vagnska­de­ga­ran­ti samt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.